top of page
UTİS2016 SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI
Prof. Dr. M. Emin ARAT
 
 
Marmara Üniversitesi Rektörü
 
 
                   
UTİS2016 SEMPOZYUM BAŞKANI
Doç. Dr.Yusuf KAYNAK
 
 
Marmara Üniversitesi
 
 
                   
UTİS2016 DÜZENLEME KURULU
UTİS YÜRÜTME KURULU
Ali ORAL, Doç. Dr. 
Ali ÜNÜVAR, Prof. Dr. 
Engin KILIÇ, Prof. Dr.
Erhan ALTAN, Prof. Dr.
Erhan BUDAK, Prof. Dr.      
İ. Etem SAKLAKOĞLU, Doç. Dr.   
İsmail LAZOĞLU, Prof.Dr.    
M. Cemal ÇAKIR, Prof.Dr. 
Mustafa BAKKAL, Doç. Dr. 
Ulvi ŞEKER, Prof. Dr.   
Yiğit KARPAT, Doç. Dr. 
Yusuf KAYNAK, Doç. Dr. 
 
 
Balıkesir Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi  
Ege Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
 
                    
 
Doç. Dr. Yusuf KAYNAK 
Prof. Dr. Bülent EKİCİ
Prof. Dr. Mustafa KURT
Prof. Dr. Paşa YAYLA
Prof. Dr. Serdar SALMANPP
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
 
 
                    
 
UTİS 2016 ULUSLARARASI BİLİM KURULU 
Y. Altıntaş
P. Arrazola
K. Aslantaş
H.K. Akyıldız
N. Akkuş
K.D. Bouzakis
N. Camuşçu
O. Çakır
C. Çoğun
U. Çaydaş
A. Çiçek
İ. Çiftçi
H. Demir
S. Ekinović
M. Erten
F. Güngör
Ö. İşbilir
T. Insperger
I.S. Jawahir
A.D. Jayal
K. Jemielniak
B. Kaftanoğlu
P. Kolar
İ. Korkut
U. Köklü
M. Kıyak
G. Küçüktürk
A. Matsubara
G. Poulachon
J.C. Outeiro
B. Özçelik
A. Özdemir
S. Öztürk
J. Samuel
H. Sağlam
S. Sharif
S. Ullah
M. Wan
O. Yılmaz
M. Zaeh
N. Tosun
 
 
The University of British Colombia
Mondragon University
Afyon Kocatepe Universitesi
Bozok Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Aristoteles University of Thessaloniki
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Yıldız Teknik Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Yıldırım Beyazit Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
University of Zenica
Istanbul Teknik Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
University of Budapest
University of Kentucky
Indian Institute of Technology Ropar
Warsaw University of Technology
Atılım Üniversitesi
University of Prague
Gazi Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey University
Yıldız Teknik Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Kyoto University
Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers
Arts et Metiers ParisTech
Gebze Teknik Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Rensselaer Polytechnic Institute
Selçuk Üniversitesi
Universiti Teknologi Malaysia
Kitami Institute of Technology
Northwestern Polytechnical University
Gazi Üniversitesi
University of Munich
Fırat Üniversitesi
              
 
Güncelleme Tarihi: 14.10.2016
(Başkan)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
 
 
                    
 
Kanada
İspanya
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Yunanistan
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Bosna Hersek
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Bulgaristan
ABD
Hindistan
Polonya
Türkiye
Çek Cumhuriyeti
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Japonya
Fransa
Fransa
Türkiye
Türkiye
Türkiye
ABD
Türkiye
Malezya
Japonya
Çin
Türkiye
Almanya
Türkiye
 
                    
 
bottom of page